Archeologisch onderzoek


In het kader van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning, controleert bevoegd gezag of archeologische waarden mogelijk in het geding zijn. Als dit het geval is zal een bureau-onderzoek worden voorgeschreven, eventueel gevolgd door een archeologisch onderzoek. In sommige gevallen zal een opgraving noodzakelijk zijn of moeten de bouw- of sloopwerkzaamheden worden begeleid door een deskundig archeoloog. Uiteraard wordt er op toegezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door de daartoe erkende bedrijven en personen.

Home