Asbestinventarisaties


Sinds juni 1993 is het toepassen van asbest in Nederland bij de wet verboden. Tot 1993 is asbest veelvuldig gebruikt voor verschillende toepassingen.

 

Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. De vezels zijn met verschillende additieven verwerkt tot diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld asbestcement golfplaten, vlakke asbestcementplaten, asbesthoudende pakkingen e.d. Deze materialen zijn veelal toegepast in gebouwen en objecten.

 

Voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen en/of de volledige sloop van een (deel) van een pand zal zowel de gemeente als de asbestsaneerder vragen om een asbestinventarisatierapport. Een dergelijk rapport dient te worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

Home