Asbestonderzoek


Tot midden jaren ’90 van de vorige eeuw zijn grote hoeveelheden asbesthoudende materialen geproduceerd en gebruikt. Op veel plaatsen in Nederland zijn hierdoor asbesthoudende materialen op en in de bodem terechtgekomen.

 

Het onderzoek naar asbest in de bodem bestaat, naast de vaste onderdelen van bodemonderzoek, uit het verzamelen van asbestverdachte materialen en het eventueel machinaal graven van gaten en/of proefsleuven. Tijdens de uitvoering van een asbestonderzoek wordt het maaiveld en het opgeboorde materiaal visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.

 

Het onderzoeksprotocol BRL SIKB 2000, VKB protocol 2018 (Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem) is zodanig opgesteld, dat het onderzoek naar asbest in de bodem goed gecombineerd kan worden met regulier bodemonderzoek.

 

Home