Onderzoek ondergrondse tanks


Voorafgaand aan het plaatsen en/of verwijderen van ondergrondse opslagtanks dient een onderzoek plaats te vinden. Het onderzoek voorafgaand aan de plaatsing van een ondergrondse tank wordt uitgevoerd ter vaststelling van de huidige bodemkwaliteit (nul-situatie). Bij het verwijderen van een ondergrondse opslagtank heeft het onderzoek als doel om vast te stellen of de aanwezigheid van een tank heeft geleidt tot bodemverontreiniging.

Home