Bodemonderzoeken


Bodemonderzoeken worden uitgevoerd volgens een vaststaand protocol (NEN). In een NEN protocol staat de onderzoeksstrategie beschreven. Ieder gecertificeerd bedrijf werkt conform de geldende beoordelingsrichtlijnen (BRL’S), waarin de kwaliteitseisen van een bodemonderzoek zijn vastgesteld. Voor het inzien van de BRL’s van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, verwijzen wij naar onze certificaten.

 

Het type bodemonderzoek dat uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van een aantal zaken. De belangrijkste factor hierin is het doel waarvoor het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.

Home