Bodemsaneringen


Wanneer vanuit een nader bodemonderzoek blijkt dat er een verontreiniging is aangetoond, kan het noodzakelijk zijn om maatregelingen te treffen. De maatregelingen die getroffen moeten worden zijn afhankelijk van de mate van verontreiniging, de actuele wet- en regelgeving en het (toekomstige) gebruik van de locatie.

 

Voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten (waaronder ook asbestbodemsaneringen) wordt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV regelmatig ingeschakeld door overheidsinstanties (o.a. Gemeenten, Provincies en Waterschappen), bedrijven en particulieren. De uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats volgens de geldende richtlijnen.

 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV heeft in ruime mate ervaring in de uitvoering van onderstaande werkzaamheden:

 • Opstellen saneringsonderzoek, saneringsplan en een plan van aanpak;
 • Opstellen van een kostenraming en/of directie-begroting;
 • Het verzorgen van de aanbesteding;
 • Het verzorgen van de directievoering;
 • Het verzorgen van vergunningen en diverse meldingen;
 • Het verzorgen van de BUS melding;
 • Het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan;
 • Uitvoering van milieukundige begeleidingen (processturing, verificatie);
 • Het inzetten van een DLP-er bij insitu-  en (asbest) bodemsaneringen;
 • Risico beoordeling “Sanscrit”;
 • Het verzorgen van monitoringen (nazorg).

Home