Flora- en faunaonderzoek


Aan veel ontwikkelingen in de openbare ruimte zit een ecologische kant. Of het nu gaat om sloop, renovatie, nieuwbouw, aanleg- of baggerwerkzaamheden en andere vormen van ruimtelijke ontwikkeling, ecologie speelt vaak een belangrijke rol. Gelet op de natuurwetgeving is het in veel gevallen zelfs verplicht om de invloeden van de geplande werkzaamheden op de plaatselijke flora, fauna en beschermde natuurgebieden inzichtelijk te maken. Door tijdig rekening te houden met ecologische aspecten kan tijd en geld worden bespaard en mogelijke vertragingen van een project worden voorkomen.

Home