Nader bodemonderzoek


Indien verontreiniging is aangetroffen tijdens het verkennend bodemonderzoek, kan het uitvoeren van een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd conform de NTA 5755. Doelstelling van een dergelijk onderzoek is de aard en omvang van de verontreiniging vast te stellen.

Home