Overige onderzoeken


De huidige wetten en regelgeving maakt het soms noodzakelijk om andersoortige onderzoeken uit te voeren dan alleen een bodemonderzoek.

 

Aan bijna alle ontwikkelingen in de openbare ruimte zit een ecologische kant en in het kader van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning, controleert bevoegd gezag of archeologische waarden mogelijk in het geding zijn.

 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV kan u van dienst zijn bij de uitvoering van deze onderzoeken.

Home