Partijkeuringen


Het toepassen van partijen grond valt onder de wettelijke regeling van het besluit bodemkwaliteit.

 

Het vaststellen van de kwaliteit van vrijgekomen grond en zg. niet – vormgegeven bouwstoffen zoals granulaten, slakken, wegfunderingsmateriaal e.d. moet aan de hand van strenge regels en eisen worden uitgevoerd (regeling bodemkwaliteit en besluit bodemkwaliteit).

 

Partijkeuringen mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en personen, welke bij het ministerie staan geregistreerd.

 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is gecertificeerd conform de BRL SIKB 1000, en kan voor u de volgende partijkeuringen verzorgen:

 

VKB-protocol 1001

Partijkeuringen grond (in depot en in-situ): bijv. zand, klei, leem

 

VKB-protocol 1002

Partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen: bijv. grind, granulaat, slakken.

 

VKB-protocol 1003

Partijkeuringen verhardingsconstructies: alle asfalt-beton constructies.

 

 

Home