Waterbodemonderzoek


In waterrijk Nederland hebben we veel sloten, vaarten en kanalen. In veel gevallen is de bodem van deze watergangen door diverse oorzaken verontreinigd geraakt. Lozingen vanuit de industriƫle en de agrarische sector kunnen oorzaken zijn van een verontreinigde watergang. Dit kan gevolgen hebben voor het aquatisch milieu en soms ook voor de volksgezondheid.

 

Om de kwaliteit van de waterhuishouding op peil te houden is het noodzakelijk om watergangen periodiek uit te diepen. Om te bepalen wat de verwerkingsmogelijkheden zijn van de vrijkomende baggerspecie of bodem, dient op voorhand de milieutechnische kwaliteit, middels onderzoek te worden vastgesteld.

 

Home