Over ons


Organisatie

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is een succesvol bodemadvies bureau met een hecht team, waarin betrokken medewerkers samenwerken aan projecten door geheel Nederland. Het bedrijf is gestart in 1994 en uitgegroeid tot een landelijk opererend milieu-adviesbureau. Onze kernactiviteiten bestaan uit het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van bodemonderzoeken en bodemsaneringen waarin kwalitatief hoogwaardig en een transparante werkwijze kenmerkend is voor onze dienstverlening. Samen met onze opdrachtgever zoeken wij naar een optimale oplossing voor de milieuvraagstukken waarbij een accurate, actieve en pragmatische opstelling uitgangspunt is bij elke opdracht. In dit hele proces hecht ons team veel waarde aan het onderhouden van een goede relatie met onze opdrachtgever.

 

Werkzaamheden

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf dat in het bezit is van diverse BRL SIKB certificaten. Daarnaast beschikken wij over het kwaliteitssysteem ISO 9001 en VCA*. Het veldwerk, de grond- en grondwaterbemonsteringen en het laboratoriumonderzoek worden uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijnen.

 

Al onze medewerkers voldoen aan de opleidings- en certificaateisen en daarnaast worden zij jaarlijks intern alsmede extern ( KIWA ) geaudit op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

 

Kwalitatief hoogwaardige uitvoering van milieutechnische werken tegen een marktconforme prijs is bij ons het uitgangspunt voor elk project. Het opstellen van de prijsopgave, de uitvoering en de afronding van de werkzaamheden  worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving. Indien hierop wordt afgeweken, zal dit kenbaar worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd.

 

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de “Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau (RVOI-2001)“, die is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

 

Relaties/opdrachtgevers

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is een gecertificeerd bedrijf die veel opdrachten conform de BRL-SIKB uitvoert voor lokale en landelijke overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Door onze jarenlange ervaring en diversiteit in werkzaamheden, weten vele opdrachtgevers ons telkens weer te vinden.

 

Home