Welkom bij Hunneman Milieu-Advies


Wij zijn een gecertificeerd bodemadvies bureau met een hecht team, waarin betrokken medewerkers samenwerken aan projecten door geheel Nederland. Het bedrijf is gestart in 1994 en uitgegroeid tot een landelijk opererend milieu-adviesbureau.

Samen met onze opdrachtgever zoeken wij naar een optimale oplossing voor de milieuvraagstukken waarbij een accurate, actieve en pragmatische opstelling uitgangspunt is bij elke opdracht. In dit hele proces hecht ons team veel waarde aan het onderhouden van een goede relatie met onze opdrachtgever.

  • Gecertificeerd bedrijf
  • Onze opdrachtgevers
  • Vrijblijvende offerte
  • Landelijk operatief

Bodemonderzoek


Ieder bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende NEN normen. Afhankelijk van uw aanvraag, de historie van de locatie en het huidige gebruik van de locatie zal een onderzoeksstrategie worden opgesteld conform daartoe geldende NEN normen. Het gehele traject van aanvraag tot rapportage wordt daarnaast uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijnen (BRL) van de Stichting infrastructuur kwaliteitsboring bodembeheer (SIKB). De medewerker op de locatie is gecertificeerd voor de werkzaamheden die op dat moment worden uitgevoerd. Op onze website kunt u zien voor welke werkzaamheden wij gecertificeerd zijn.

Veelvoorkomende onderzoeken die worden uitgevoerd zijn:

Bodemsanering


Wanneer vanuit een nader bodemonderzoek blijkt dat er een verontreiniging is aangetoond, kan het noodzakelijk zijn om maatregelingen te treffen. De maatregelingen die getroffen moeten worden zijn afhankelijk van de mate van verontreiniging, de actuele wet- en regelgeving en het (toekomstige) gebruik van de locatie.

Voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten (waaronder ook asbestbodemsaneringen) wordt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV regelmatig ingeschakeld door overheidsinstanties (o.a. Gemeenten, Provincies en Waterschappen), bedrijven en particulieren. De uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats volgens de geldende richtlijnen.

Partijkeuringen


Het toepassen van partijen grond valt onder de wettelijke regeling van het besluit bodemkwaliteit.

Het vaststellen van de kwaliteit van vrijgekomen grond en zg. niet – vormgegeven bouwstoffen zoals granulaten, slakken, wegfunderingsmateriaal e.d. moet aan de hand van strenge regels en eisen worden uitgevoerd (regeling bodemkwaliteit en besluit bodemkwaliteit).

Sinds 1 oktober 2019 moet bij toepassing van grond en baggerspecie bij alle partijkeuringen en waterbodemonderzoeken ook een PFAS analyse worden uitgevoerd.

Overige onderzoeken


De huidige wetten en regelgeving maakt het soms noodzakelijk om andersoortige onderzoeken uit te voeren dan alleen een bodemonderzoek. Aan bijna alle ontwikkelingen in de openbare ruimte zit een ecologische kant en in het kader van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning, controleert bevoegd gezag of archeologische waarden mogelijk in het geding zijn.

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV kan u ook van dienst zijn bij de uitvoering van:

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

Bel 0572-360998 of e-mail ons voor meer informatie!