• Gecertificeerd bedrijf
 • Onze opdrachtgevers
 • Vrijblijvende offerte
 • Landelijk operatief

Partijkeuringen


Het toepassen van partijen grond valt onder de wettelijke regeling van het besluit bodemkwaliteit.

Het vaststellen van de kwaliteit van vrijgekomen grond en zg. niet – vormgegeven bouwstoffen zoals granulaten, slakken, wegfunderingsmateriaal e.d. moet aan de hand van strenge regels en eisen worden uitgevoerd (regeling bodemkwaliteit en besluit bodemkwaliteit).

Partijkeuringen mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en personen, welke bij het ministerie staan geregistreerd.

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is gecertificeerd conform de BRL SIKB 1000, en kan voor u de volgende partijkeuringen verzorgen:

VKB-protocol 1001
Partijkeuringen grond (in depot en in-situ): bijv. zand, klei, leem

VKB-protocol 1002
Partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen: bijv. grind, granulaat, slakken.

VKB-protocol 1003
Partijkeuringen verhardingsconstructies: alle asfalt-beton constructies.

VERPLICHTE PFAS ANALYSE


PFAS worden vanwege hun bijzondere eigenschappen in veel toepassingen gebruikt. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly-en perfluoroalkylstoffen. Het zijn door de mens gemaakte stoffen die voorkomen in onder andere de bodem en het oppervlaktewater. Dit komt doordat fabrieken ze uitstoten naar de lucht bij productieprocessen waarbij deze stoffen worden gebruikt. Vandaaruit verspreiden zij zich naar de bodem en het grondwater. Via afvalwater kan PFAS in het oppervlaktewater terecht komen en via rivieren verder verspreiden. Omdat PFAS niet of nauwelijks afbreken in het milieu, is het belangrijk om te voorkomen dat de stoffen in het milieu terecht komen.

Op het moment lopen er onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de mate van bedreiging voor mens en milieu. Zolang de gevolgen voor mens en milieu nog onbekend zijn, mogen geen onverantwoorde risico’s worden genomen en mag de bestaande milieukwaliteit niet achteruitgaan.

Bij de toepassing van grond en baggerspecie ná 1 oktober 2019 moet daarom bij partijkeuringen en waterbodemonderzoeken ook op PFAS geanalyseerd worden. Voor hergebruik van grond en baggerspecie moeten de gehalten aan PFAS voldoen aan de grenswaarden zoals opgenomen in het handelingskader. Ook bij het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek kan het in veel gevallen noodzakelijk zijn om PFAS mee te nemen in het analysepakket van grond en grondwater.

 • Gecertificeerd bedrijf

  Onze werkzaamheden worden onder BRL-SIKB certificaten en geldende wet- en regelgeving uitgevoerd.

 • Onze opdrachtgevers

  Wij voeren opdrachten uit voor particulieren-overheden en het bedrijfsleven.

 • Vrijblijvende offerte

  Onze ervaren projectleiders maken voor u een passende offerte.

 • Landelijk operatief

  Ons team werkt samen aan projecten door geheel Nederland.

Vraag nu vrijblijvend een offerte voor partijkeuring aan

Bel 0572-360998 of e-mail ons voor meer informatie!