Verkennend bodemonderzoek


Een verkennend bodemonderzoek wordt veelal vereist bij de aanvraag van een bouwvergunning, bij aan- en verkoop van onroerende goederen, bij de vaststelling van de nul- en eindsituatie op bedrijfsterreinen (Wet milieubeheer) en bij herontwikkeling en overige stedenbouwkundige plannen.

 

De onderzoeksstrategie is afhankelijk van een aantal specifieke kenmerken, zoals de grootte van de onderzoekslocatie, de aanwezigheid van verdachte terreindelen, de historie en/of de toekomstige functie van het terrein. Op basis hiervan wordt de onderzoeksstrategie bepaald voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek. De feitelijke uitvoering in het veld vindt plaats onder certificaat.

Home